Cao Thien Chi Sat Nam Coach

Sat Nam

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Sat Nam Coach. Đây là một “khu vườn an vui thanh tịnh—theo cách gọi của nhiều người yêu Sat Nam Coach — là nơi để bạn hướng vào bên trong suy ngẫm, lắng nghe và tìm thấy chính mình sau những ồn ào, xáo trộn của thế giới bên ngoài.

Sat Nam Coach là một hành trình mà tác giả tu dưỡng chính mình, tìm thấy chính mình và sống chân thật hơn từ năm 2018. Những kinh nghiệm và trải nghiệm được tác giả trao truyền lại qua Love rèn luyện sức khỏe chủ động, Love Thở Thiền và Chương trình Life Sharing Coach.

Sat Nam Coach được sáng tạo bởi Cao Thiện Chí – một người Thiền Tập, Thầy Thuốc YHCT và là một nhà Khai Vấn Trẻ. Chỉ cần bạn lựa chọn đồng hành Chí sẽ chuyển giao tất cả! Đọc thêm về Cao Thiện ChíSat Nam Coach tại đây.